IMPRESSUM

Naziv: Matica slovačka Josipovac – Matica slovenská Josipovac
Skraćeni naziv: MS Josipovac

Sjedište:
Braće Banas 2
31424 Josipovac Punitovački
Tel./fax: 00385/31-861-314

OIB 30626559320
MB 00623504

Broj u registru neprofitnih organizacija 0062120
Broj u registru udruga 14000737

USTROJ – TIJELA UDRUGE:

* Skupština udruge – najviše tijelo Udruge
* Izvršni odbor – čini ga 9 članova
• Anica Popović, Dominik Komar, Mihaela Brkić, Branko Kanisek, Mira Smoljo, Adam Konjušak, Rozalija Kukučka, Zdenko Komar, Marijan Batorek
* Predsjednik – zastupa Udrugu i odgovara za zakonitost njenog rada
*Nadzornog odbora – čine ga 3 člana
• Štefanija Kanisek (predsjednica NO), Samanta Kuric, Pavo Labak
* Likvidator – je izabrani predsjednik u svom mandatu