O nama

Matica Slovačka Josipovac (u daljnjem tekstu MS Josipovac) djeluje od 23.siječnja 1994. godine, a nepune dvije godine ranije , 14.lipnja 1992. godine osnovan je Savez Slovaka u Republici Hrvatskoj. MS Josipovac djeluje pod krovnom organizacijom Savezom Slovaka u RH i njegova je punopravna članica, zajedno sa ostalih 14 Matica slovačkih koje djeluju u RH.

Osnivači MS Josipovac su: Josip Kvasnovski, Pavo Hulak, Stjepan Kanisek, Martin Mihalina, Đuro Mihalina, Josip Komar, Andrija Kocur, Pavo Gavljak, Stjepan Pastva i Pavao Kvasnovski.

MS Josipovac pravni subjekat upisan u sudski registar postaje 30.ožujka 1998.g. i svoje djelovanje usmjerava na zaštitu kulturnog identiteta, duhovnog stvaralaštva, razvijanje narodne svijesti, te gradnju mostova prijateljstva i zajedništva naroda i kultura.

Najveći pokazatelj predanosti radu i očuvanju narodne baštine je i to što je u svom dvadestogodišnjem postojanju MS Josipovac imala dvije ključne osobe na čelu udruge – Pavela Kvasnovski (predsjednik MS od 1994.-2002.) i Zdenka Komar (predsjednik MS od 2002.-2014.).

Doprinos MS Josipovac je prepoznatljiv i u uređenju interijera i eksterijera Osnovne škole Josip Kozarac Josipovac na način tako što inicira i postavlja spomenike kulturne baštine :
• bista Josipa Jurja Strossmayera
• skulptura na hrastovom trupcu „Dolazak Slovaka u Josipovac“
• spomenik Juraju Janošiku , istesan u slavonskom orahu
• bista svećeniku Andriji Šuljaku- rad josipovačke akademske kiparice Katarine Kuric

Folklorne sekcije MS JOSIPOVAC djeluju u sklopu SKUD-a Braća Banas, a djeli se u tri skupine:
• dječja- mala i srednja skupina
• odrasla plesna skupina
• pjevačka ženska i muška skupina
• tamburaška skupina

Svoj program predstavljamo širom lijepe naše, sudjelujući na brojnim manifestacijama i smotrama folklora, te u susjednim državama: Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Rumunjskoj, a najdraža destinacija im je Republika Slovačka.
Folklorni program obogaćuje se običajama, koji su dio baštine, a njeguju se još i danas.

DJEČJA FOLKLORNA SKUPINA:
Podijeljena je u dvije skupine mlađu i stariju te broji najveći broj članova, više od 60-ak, djece, u dobi od 4 do 15 godina.
Voditeljice male skupine su Zrinka Pajeska i Štefanija Kanisek, a starije skupine Anamarija Batorek pod mentorskom palicom učiteljice Anice Popović, a starije skupine Enis Brkić i Manuela Mihalina uz mentora Marijana Batorek.

ODRASLA FOLKLORNA SKUPINA:
Broji 20-ak aktivnih članova, mladeži od 15 do 30 godina, a njeguje izvorne Josipovačke plesove i plesove iz brojnih pokrajina Republike Slovačke, naročito područja Kysuce, odakle Josipovčani vuku svoje podrijetlo.
Atraktivnim plesovima uvijek su rado viđeni sudionici brojnih manifestacija u RH i van njenih granica.
Voditelj skupine je Marijan Batorek.

Folklornu skupinu na gotovo svakom nastupu prati i tamburaška sekcija, koja sada trenutno broji 6 članova, a voditelj je Dominik Komar.

Pjevačka ženska skupina okuplja 10-ak mladih žena i uglavnom se predstavlja sa pjesmama izvornog karaktera, a dopunjuju ga i narodne pjesme hrvatskog i slovačkog kraja.
Ova mlada skupina žena su nasljednice starije generacije žena koje su nositeljice njegovanja starih običaja i josipovačke kulutre, te kulture naših predaka iz Slovačke, to su Roza Labak, Pavka Pajeska pok., Tonka Kuric, Ana Kukučka, Slavica Kukučka.

Muška pjevačka skupina je najmlađa skupina u MS Josipovac, a čini ju 14 muškaraca u dobi od 18 do 60 godina.

Solisti na tradicionalnim slovačkim puhačkim instrumentima (vlastita izrada):
• „fujara“- Branko Kanisek
• „roh“- Josip Mihalina

LIKOVNA GRUPA „KONTRAST“
MS Josipovac od samih početaka obogaćuje umjetnička, slikarska i kiparska sekcija pod nazivom „Kontrast“, koja broji 15-ak aktivnih članova a vodi ju nastavnica likovne kulture u mirovini gđa.Anica Popović.

Među ovom skupinom mladih ljudi tri su akademski obrazovana slikara-kipara, na što smo posebno ponosni.
Radovi sekcije redovito popunjavaju izložbe slikovnih i kiparskih kolonija u zemlji i svijetu sa kojih redovito pristižu nagrade i priznanja.
Jedn od najznačajnijih projekata ove sekcije za Josipovac je oslikavanje prozora u mjesnoj crkvi Sv.Mihaela Arkanđela.

IZDAVAŠTVO:
MS Josipovac takđer je aktivna i u izdavaštvu, što kroz razne priloge u mjesečnom časopisu Slovaka u RH „Pramenu“ , a izdala je i slijedeće publikacije: „Josipovac, slovačko selo u Đakovštini“, „40 godina SKUD-a Braća Banas“, razlikovni riječnik „Oravsko-kysuckog dijalekta“, a u pripremi je i monografija o Josipovcu i fotomonografija „Prezimena i nadimci u Josipovcu Punitovačkom, autora Andrije Kuric i Anice Popović.

MEDIJI:
MS Josipovac uz pomoć ekipe HRT-a snimila je nekoliko dokumentarnih filmova u kojima je sažet kulturni život i običaji slovaka u Josipovcu.

MS Josipovac također je i inicijator i pokretač festivala „Ked’ sa ruža rovijala“ 1998. godine na kojem se prikazuju izvorne narodne slovačke pjesme.

Matica slovačka Josipovac svoje djelovanje nadovezuje na bogatu tradiciju i njome se ponosi, na taj način budi i privlači pažnju brojnih prijatelja iz Slovačke i Hrvatske koji brižno njeguju baštinu, što je zalog u očuvanju narodnog kulturnog blaga.